Play Midi file’s by Track in a system with pulseaudio

•Desembre 7, 2014 • Feu un comentari

Hello guys,

It’s been a while since I don’t post anything, but it was time for a new tutorial, this time about MIDI files with pulseaudio and, in this case, rosegarden.

I had always lots of trouble to make this works correctly so I hope it’s useful to you.
First, we will install the needed packages (in this case on a debian system, maybe on your distro the names are different)

aptitude install qjackctl fluidsynth-dssi fluid-soundfont-gm rosegarden pulseaudio-module-jack

Of course you can install it with your favourite package manager 😛

Once this is installed, we will test the jackctl to work ok. So launch qjackctl and you should see something like:

jackctl1

If you click on start, and all it’s correct, the screen should look like:

jackctl3

If not, probably it’s for the output configuration. I recommend to click on setup, and change the output to your analog device, like this:

jackctl2

You can set the input to your analog too. Once configured click on the start and it should work correctly.

So, now that we have jackctl working, we can open rosegarden with a MIDI file or a new one to test.

First we will configure the SynthPlugins (which we will use to play the song). On the menu, go to Studio -> Manage Synth Plugin:

rosegarden1You should see something like:

rosegarden2

As I have done, click on “FluidSynth DSSI Plugin” and click on “Editor >>” button. You will see this screen:

rosegarden3

We click on LoadSoundFont and we will select the /usr/share/sounds/sf2/FluidR3_GM.sf2

rosegarden4Once selected we select the instrument to play the track. In my case I have chosen the “Ahh Choir”:

rosegarden5

If you need to copy the settings for another track, you can click on Controls, click on “Copy” button, go to the controls of the other track and click “Paste”:

rosegarden6

Once you have set all the synth plugins, you only need to set the instrument of the track you want, to the device you have just configured. To make this, click with the secondary button on the track name and choose it like I did:

rosegarden7

Once this is done, you should be able to play the track.

I hope it has been usefull to You, any doubt don’t hesitate to leave a question.

 

Anuncis

HTC Magic o Nexus One this is the question

•Mai 5, 2010 • Feu un comentari

Bueno, parece que en este web empieza a haber un follón de idiomas importante, pero que le vamos a hacer, el mundo es muy diverso y ha de haber espacio para todo jejjeje.

Público este post debido a que la gente de el androide libre están haciendo un sorteo de un fabuloso nexus one y no voy a perder la posibilidad de ganar un fabuloso móbil como este.

El Androide libre es una fabulosa web que me mantiene al dia del mundillo android, y me va muy bien para no perder el hilo! Os la recomiendo a todos.

Un saludo

Upgrading ubuntu to lucid lynx doesn’t show splash at boot

•Mai 1, 2010 • Feu un comentari

Today I have updated my ubuntu to lucid lynx and I saw that the typical splash at boot wasn’t loading. The problem was that the initramfs didn’t contain frame buffer enable. Is very simple to solve the problem:

#> echo “FRAMEBUFFER=y” > /etc/initramfs-tools/splash
#> update-initramfs -u

And done! the boot splash appears again

LSI 1068 in Debian Etch (megasr.ko)

•Juliol 27, 2008 • 13 comentaris

Hola a tothom,

Ja soc aquí amb un altre tema interesant a comentar sobre linux, i aquest cop es tracta de com treballar amb la controladora SAS (Serial Ata SCSI) LSI 1068 a GNU/Linux i més concretament a Debian Etch. Aquesta controladora, ja té actualment drivers per a gnu/linux, però només per a dos distribucions, en aquest cas de pagament, que són Red Hat i SLES però no per a Debian etch. Abans de començar amb els passos, vull agrair-li tota la ajuda que m’ha donat a l’Adam Cecile que es qui a “purtat” tota la interficie dels drivers de redhat a debian.

Per compilar i instalar aquest driver a debian etch seguirem els passos següents:

Instalem tots els paquetes necessaris per la compilació:

 • #> aptitude install linux-image-2.6.18-6-486 (la versió 486 o 686
  dependrà del vostre ordinador) linux-header-2.6.18-6-486
  module-assistant build-essential devscripts

Descarreguem el codi font del mòdul

 • #> dget -x http://mentors.debian.net/debian/pool/non-free/
  /m/megasr/megasr_09.21.0914.2007-1.dsc

Accedim al directori del codi font

 • #> cd megasr-09.21.0914.2007

Generem el paquet, l’instalem i el compilem

 • #>debuild -sa
 • #> dpkg -i ../megasr-source*.deb
 • #> m-a build megasr -l 2.6.18-4-486 (el 486 també
  depen del vostre kernel)

Instalem el mòdul resultant

 • #> dpkg -i /usr/src/megasr-modules-*

Arribats aquest punt, ja hauriem de ser capaços de ‘montar'(mount) cualsevol disk de la controladora. Per fer-ho, primer haurem de carregar el modul:

 • #> depmod
 • #> modprobe megasr

Ara a /dev ja tindrem els dispositius. Si no heu d’arrancar des del disc de la controladora, serà tan sencill com agefir al modul a /etc/modules per a que us carregui al iniciar. Si al contrari, el que voleu fer es carregar des del disk, haureu de generar un nou initrd amb la següent comanda:

 • #> echo "megasr" > /etc/initramfs-tools/initramfs.conf
 • #> mkinitramfs -o /boot/initrd.img-2.6.18-6-686 2.6.18-6-686

Arribats aquest punt ja hem conseguit tot el que ens haviem proposat.

Howto LSI 1068 in Debian Etch (megasr)

First we have to install the packages needed for compilation

 • #> aptitude install linux-image-2.6.18-6-486
  linux-header-2.6.18-6-486 module-assistant build-essential devscripts
We download the source code
 • #> dget -x http://mentors.debian.net/debian/pool/non-free/
  m/megasr/megasr_09.21.0914.2007-1.dsc

We go to the source directory

 • #> cd megasr-09.21.0914.2007

We make the package, we install it and we compile the module

 • #>debuild -sa
 • #> dpkg -i ../megasr-source*.deb
 • #> m-a build megasr -l 2.6.18-4-486

We install the compiled module

 • #> dpkg -i /usr/src/megasr-modules-*

Now we should be able to access to the attached disks. To do it we have to load the module:

 • #> depmod
 • #> modprobe megasr

Now in /dev we should see the disks. If you don’t want to boot from this drivers, you only will have to add ‘megasr’ in /etc/modules. If you want to boot from the disks make the following steps:

 • #> echo "megasr" > /etc/initramfs-tools/initramfs.conf
 • #> mkinitramfs -o /boot/initrd.img-2.6.18-6-686 2.6.18-6-686

So now we have finished!!! I want to thanks a lot to Adam Cecile who has help me a lot to be able to do this! THANKS

Recurs de Windows compartit amb AutoFS

•Juliol 11, 2008 • Feu un comentari

Com alguns de vosaltres ja haureu experimentat amb gnome, accedir a un recurs Samba amb Nautilus es molt i molt lent, això sense contar la de vegades que has de indicar-li quina es la contrasenya a no ser que la guardis a l’anell de claus.

Es per això que avui us porto, una de les mil i una formes de configurar el autofs per tal de accedir de forma ràpida al nostre espai SAMBA.

Abans de començar, que cal tenir instalat per utilitzar aquest sistema?

 1. El client de samba: samba(gentoo), smbclient i smbfs (ubuntu), etc…
 2. El mount de cifs: mount-cifs(gentoo), amb ubuntu està inclòs al smbclient.
 3. El autofs propiament dit: autofs (gentoo i ubuntu).

Un cop instalat haurem de configurar al sistema.

La manera mes sencilla que hi ha, tot i que a alguns els pot semblar mica manual es la següent:

Editem el fitxer de configuració del autofs

 • /etc/auto.master (ubuntu)
 • /etc/autofs/auto.master (gentoo)

Dins aquest fitxer afegirem la següent linia:

/mnt/auto /etc/autofs/auto.auto --timeout=60

A continuació afegirem a l’arxiu /etc/hosts una linia que contingui la ip del servidor i el seu nom associat, per exemple:

192.168.0.24 fileserver

Un cop afegit, editarem l’arxiu /etc/autofs/auto.auto (el que no tingueu creada la carpeta /etc/autofs podeu crearla amb ‘mkdir /etc/autofs‘). En aquest arxiu i afegirem el següent:

nom_carpeta --fstype=cifs,credentials=/etc/auto.smb.nom_server ://nom_server/path_server/

on nom_carpeta serà el nom de la carpeta que es mapejarà a /mnt/auto/nom_carpeta, nom_server el nom que li hem associat abans al servidor, i el path_server la carpeta dins del servidor que volem mapejar. En el meu cas m’ha quedat de la següent forma:


#directori Opcions Path del servidor
fileserver --fstype=cifs,credentials=/etc/auto.smb.fileserver ://fileserver/akas84/

Un cop fet això, ens falta indicarli el usuari i contrasenya per la conexió al servidor. Per fer-ho, editem l’arxiu /etc/auto.smb.nom_server i li afegim el següent contingut:

username=nom_usuari

password=password_usuari

on nom_usuari en el meu cas seria akas84 i password_usuari el password del usuari akas84 dins el server. Us recomano que aquest arxiu només el pogueu llegir vosaltres, per fer-ho executeu el següent comandament:

chmod 400 /etc/auto.smb.nom_server

Un cop fet això, i si tot ho hem fet bé, només hem de reiniciar el daemon executant:

/etc/init.d/autofs restart

Si tot ho hem fet bé, si llistem el contingut del directori mapejat i hauriem de tenir el contingut del server.


As some of you will know, access to a Samba drive with some program like Nautilus can be a horrible expirience about how slow it is. To solve this, you can use Autofs.

HOWTO Autofs:

What do you need?

 1. The samba client: samba(gentoo), smbclient i smbfs (ubuntu), etc…
 2. Cifs mount program: mount-cifs(gentoo), Ubuntu includes this in the smbclient package.
 3. The autofs software: autofs (gentoo i ubuntu).

Edit the autofs config file:

 • /etc/auto.master (ubuntu)
 • /etc/autofs/auto.master (gentoo)

Add the following line inside the file:

/mnt/auto /etc/autofs/auto.auto --timeout=60

Add a hostname to the server adding a line like the following to /etc/hosts file:

192.168.0.24 fileserver

Now edit the file /etc/autofs/auto.auto (the people who doesn’t have the directory /etc/autofs can create it with ‘mkdir /etc/autofs‘). In this file add this line:

folder_name --fstype=cifs,credentials=/etc/auto.smb.hostname ://hostname/server_path/

where folder_name is the name of the folder that will be mapped in /mnt/auto/folder_name, hostname is the hostname we have assigned in /etc/hosts, and path_server is the folder inside the server that we want to map. In my case the line is like this:

#directory Options Server_Path
fileserver --fstype=cifs,credentials=/etc/auto.smb.fileserver ://fileserver/akas84/

Now it’s missing the credentials file where we will put our username and our password. To do this edit the file /etc/auto.smb.hostname and add this lines:

username=our_username

password=our_password

where out_username in my case is akas84 and our_password is the password of akas84 inside the server. I advise you to edit the permissions’ file to make it read-only by you. You could make this with the following sentence:

chmod 400 /etc/auto.smb.nom_server

If you have done it good now you can restart the daemon and try the new system:

/etc/init.d/autofs restart

Enjoy It!

Benvinguts

•Juliol 9, 2008 • Feu un comentari

Hola a tothom,

El cert es que aquest el el primer post d’aquest recent estrenat blog. Aquest blog, almenys per ara, ha estat creat amb la bona intenció de donar a coneixer totes aquelles novetats referents a gnu/Linux que vagin apereguen, i també per intentar compartir tots aquells problemes i solucions que vagi trobant en aquest Sistema Operatiu tan infinit.

El cert es que no se com anirà, si realment servirà a algu d’alguna cosa, pero almenys penjat quedarà per si mai algú es troba amb algun problema similar i pot solucionarlo així!

Una cordial Benvinguda a tothom